relatietherapie - Gestalttherapie voor homo en bi-mannen

Ga naar de inhoud
'Waar het om gaat

is het herstellen

van fouten of zelfs al

de bereidheid om

het nog eens te proberen'.


Deborah Blum
Mannenrelaties
Mannenrelaties zijn op een aantal punten wezenlijk anders dan een man-vrouw relatie. Therapie voor mannenrelaties vergt dan ook specialisme. Bi-mannen voelen zich aangetrokken tot mannen en vrouwen. Zij willen daar ook vaak uiting aan geven. Vaak stuit dat op problemen bij de vaste partner.

Mannen delen hun intimiteit vaak anders dan mannen met vrouwen, gewoon omdat mannen nu eenmaal andere wezens zijn dan vrouwen. Patronen, rollen en seksualiteit liggen vaak minder vast. Sommigen voelen zich het meest comfortabel in een gesloten relatievorm; anderen geven de voorkeur aan een open relatie.
Thema┬┤s als zelfstandigheid, seksualiteit, intimiteit, genegenheid, zorg en aandacht voor elkaar, ontwikkelen zich anders tussen mannen onderling dan tussen mannen en vrouwen.

Gestaltrelatietherapie
Gestalttherapie is bedoeld voor partners die problemen of belemmeringen ervaren in het contact met elkaar.

  • "In het verleden heb ik het vertrouwen van mijn partner flink beschadigd.

  • Wij leven meer als broers dan als partners.

  • Onze behoeften in de seksualiteit liggen ver uit elkaar, dat geeft veel spanning.

  • Mijn partner zegt dat hij me niet meer kan bereiken. Dat klopt. Ik heb me afgesloten voor hem.

  • Ik voel me eenzaam in onze relatie. Dat is al heel lang zo.

  • We zitten gevangen in strijd en kunnen niet met maar ook niet zonder elkaar."

Op zo'n moment kan relatietherapie de juiste hulp bieden om verder te kunnen gaan.

Seksualiteit en intimiteit
Veel mannenkoppels ervaren grote spanningen door het verschil in beleving van de seksualiteit en de intimiteit.
Het kan de relatie zelfs onder grote druk zetten.
In relatietherapie kan op verzoek van de partners meer aandacht besteed worden aan deze belangrijke thema's.


Verschil met individuele therapie
Het verschil met individuele therapie is, dat niet de partners afzonderlijk in therapie gaan, maar dat de relatie (de wisselwerking tussen jullie beiden) zoals die op dat moment is, in therapie gaat.

Ontdekken
Gestalttherapie is een manier om te ontdekken wat je werkelijk voor je partner voelt, wat bij jou hoort en wat bij de ander. Er wordt aandacht besteedt aan hoe ieder van jullie de relatie ervaart, wat je van de ander en van de relatie verwacht. Ook staan we stil bij de belemmeringen en problemen en hoe die door de beide partners worden ervaren.

Geen garantie
Relatietherapie is geen garantie voor het voortbestaan van de relatie. In relatietherapie kun je ook ontdekken dat de kloof te breed is, de verschillen te groot of dat er te veel beschadigd is. Soms is het dan beter dat je besluit om uit elkaar te gaan. De therapie heeft dan de functie dat je dit proces zorgvuldig samen kunt doormaken en afronden.

Meer achtergrondinformatie over relaties en relatievorming vind je iets verderop in het menu.

Terug naar de inhoud